ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวนนทบุรี > อำเภอบางใหญ่ > ถนนสายดอกไม้ถนนสายดอกไม้

- บางใหญ่ นนทบุรี -
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

อำเภอบางใหญ่ มีการส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประดับจนทำให้ถนนกาญจนาภิเษกที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ได้ชื่อว่าเป็น ถนนสายดอกไม้
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดเสาธงหิน
วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ริมคลองอ้อมนนท์ ใกล้ท่าน้ำบางใหญ่เก่า มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณปี พ.ศ. 2310วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมเรียกว่า"วัดสัก" อาจเนื่องมาจากสถานที่ตั้งของวัดเดิมมีต้นสักและต้นยางอยู่มากในสมัยก่อน หลักฐานรายละเอียดของ "วัดสัก" ยังหาไม่พบ...
วัดพระเงิน
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองบางม่วง หรือเลขที่ 23 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแม่นาง สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2364 ผู้ริเริ่มสร้างคือ พระอาจารย์เสือ วัดพระเงินมีหอไตรอายุประมาณร้อยปี เป็นอาคารไม้ ตัวหอขนาด 2 ห้อง ตั้งอยู่เหนือคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปักอยู่กลางสระน้ำ ตัวหอไตรมีเฉลียงโดยรอบ หลังคาเป็นชั้นซ้อนกัน 2 ชั้น ประดับด้วยเครื่องลำยอง ไม้จำหลักปิดทอง ประดับกระจกหน้าบันเป็นไม้กระดานเรียบ สภาพปัจจุบันไม้ผุพังไป...
วัดสวนแก้ว
หากเอ่ยชื่อ "วัดสวนแก้ว" คงเป็นที่รู้จักหรือคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เพราะมีพระนักพัฒนาและนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ พระพยอม กัลยาโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่คู่กับวัดนี้มานาน วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เดิมมีชื่อว่า "วัดแก้ว" นอกจากเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะแล้ว ท่านพระพยอมยังได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้วเพื่อพัฒนาสังคม อาทิ โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ย...
วัดยุคันธราวาส
วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 บ้านสวนเจ้า ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว) และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าฯสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นที่กรุงเทพมหานครและเนื่องจากมีวัสดุสัมภาระต่าง ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้างจำนวนหนึ่งจึงได้นำมาสร้างวัดยุคันธราวาส เดิมชื่อ วัดยุคนธร ภายในว...
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวันสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วัดบางม่วง ตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อม ซึ่งเป็นคลองโบราณ หรือเรียกว่าเจ้าพระยาเก่า สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด โดยมีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงตั้งอยู่ในสระน้ำขนาดเล็ก ตัวหอเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งไม่มีพื้นและฝา ชั้นบนเป็นตัวหอขนาด 2 ห้อง ช่วงล่างเป็นลูกฟักกระดานดุน ตอนบนเป็นซี่ลูกกรงไม้ กลึงเสา กรอบประตูเป็นเสาหัวเม็ด...
วัดท่าบันเทิงธรรม
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2386 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้สร้างอยู่ในราชสกุล “ปราโมช” ชื่อคอยท่าจึงมีชื่อว่า วัดท่า ในสมัยนั้นได้รับการทำนุบำรุงบูรณะพัฒนาให้เจริญขึ้นมาตามลำดับเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา จึงได้เพิ่มเติมนามวัดเป็น “วัดท่าบันเทิงธรรม” มีปูชนียวัตถุ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง โดยความเชื่อที่ว่...
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม ตั้งอยู่ติดริมคลอง บรรยากาศริมคลองก็ยังคงหลงเหลือบรรยากาศชาวบ้านริมคลอง ที่ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่โด่งดังลำดับต้นๆของจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2256 เดิมชาวบ้านเรียก วัดค้างคาว ต่อมาปีพ.ศ.2493 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดราษฎร์ประคองธรรม และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพ.ศ. 2505 ปัจจุบันมีพระครูกิตติวิริยาภรณ์...
วัดปรางค์หลวง
วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่เลขที่ 32 คลองบางกอกน้อย หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประมาณ พ.ศ. 1904 เดิมชื่อ “วัดหลวง” ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้มาเห็นองค์พระปรางค์ ที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดปรางค์หลวง” ปัจจุบันองค์พระปรางค์มีสภาพเก่าแก่ผุพังมาก นักโ...

โรงแรมใกล้เคียง


ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา คะแนน : 7.9   รีวิว : 24
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ บริการซักรีด ที่จอดรถ ห้องประชุม ตู้นิรภัย W...
           
เรือนริมน้ำ รีสอร์ท คะแนน : 7.7   รีวิว : 21
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ เรือนริมน้ำ รีสอร์ท เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่...
           
โรงแรม เดอะ ริช คะแนน : 6.8   รีวิว : 45
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
โรงแรม เดอะ ริช ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น ที่จอดรถ หนังสือพิมพ์ ครั...
           
โรงแรม24แอทโฮม คะแนน : 7.5   รีวิว : 73
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
โรงแรม24แอทโฮม ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เชิญใช้บริการ พนักงานต้อนรับ บริการซักรีด ห้องแฟมิลี่ร...